Klientiem

Līgumu noslēgšana

Līguma par siltumenerģijas piegādi un lietošanu noslēgšanas procedūra

Pamatojoties uz Enerģētikas likuma un MK Noteikumu Nr.876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” nosacījumiem siltumenerģija Objektiem tiek piegādāta, pamatojoties uz līgumu par siltumenerģijas piegādi, kas noslēgts starp piegādātāju (SIA TUKUMA SILTUMS”) un lietotāju (Objekta īpašnieks(-i). ( Līguma paraugs sadaļā Klientiem – Informācija )

Par daudzdzīvokļu mājas siltumapgādi

Par Līgumu siltumenerģijas piegādei un lietošanai , lūdzam sazināties ar SIA “TUKUMA SILTUMS” tālr. 63181509.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieki (dzīvokļu īpašnieki), pamatojoties uz likumā noteiktajā kārtībā pieņemto lēmumu, pilnvaro vienu personu, kas var būt arī pārvaldnieks, līguma par siltumenerģijas piegādi un lietošanu daudzdzīvokļu mājai noslēgšanai. Pilnvarotā persona slēdz līgumu visu dzīvojamās mājas īpašnieku vārdā.

Par pārējo objektu siltumapgādi

Ir jānoslēdz līgums par siltumenerģijas piegādi un lietošanu ( paraugs sadaļā Klientiem – Informācija)
Līguma sagatavošanai objekta īpašniekam vai tā pilnvarotajai personai jāiesniedz SIA “TUKUMA SILTUMS” iesniegums pievienojot nepieciešamos dokumentus 
Pēc iesnieguma un citu nepieciešamo dokumentu saņemšanas pēc iespējas īsākā laikā tiek sagatavots līgums un izsniegts izskatīšanai objekta īpašniekam vai tā pilnvarotajai personai.
Īpašnieks vai tā pilnvarotā persona paraksta līgumu SIA “TUKUMA SILTUMS” Asteru ielā 6, Tukumā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.