Publiskojamā informācija

Veiktās iemaksas Valsts un Pašvaldības budžetā

           
           
                     SIA "TUKUMA SILTUMS" veiktās iemaksas valsts un   
                       pašvaldības budžetā .      
N.p.k. Nodoklis 2020.gads / EURO 2021.gads / EURO 2022.gads / EURO 2023.gads / EURO
1 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 65215,09 95661,22 84841,26 89871,26
2 Nekustamā īpašuma nodoklis 1024,50 1024,50 1170,72 1093,17
3 UDRN 113,40 181,08 149,04 139,68
4 SPRK gada nodeva 4202,24 4109,37 4027,13 5625,92
5 Dabas resursu nodoklis 693,60 2314,88 6001,10 4360,45
6 Uzņēmuma ienākuma nodoklis 237,00 180,00 267,00 193,00
7 Darba devēja sociālais nodoklis 90992,48 131444,22 117307,96 124515,01
8 Darba ņēmēja sociālais nodoklis 41469,83 58650,73 52214,12 126952,66
9 Pievienotās vērtības nodoklis 84067,86 215754,05 239014,94 356155,36