Klientiem

Klientiem

Tehniskie noteikumi

 

Tehniskos noteikumus var pieprasīt un saņemt nekustamā īpašuma īpašnieks vai tā pilnvarota persona, iesniedzot pilnvaru.

Noteikumos tiek iekļauta visa informācija, kas nepieciešama siltumtīklu būvniecības projekta izstrādei un objekta siltumapgādes nodrošināšanai.

Iesniegums tehniskiem noteikumiem objekta pieslēgšanai centralizētai siltumapgādes sistēmai ar siltumtīklu un/vai ISM izbūvi / siltumtīklu un/vai ISM rekonstrukciju. (sk. FORMA 1)

 Tehniskos noteikumus var saņemt Būvniecības Informācijas Sistēmā ( BIS ) vai SIA "Tukums Siltums"  Asteru iela 6, Tukums

 

 

  ===============================================================================================

SIA “Tukuma Siltums “Datu aizsardzības politika"

Iesniegums atzinumam „Par būves gatavību ekspluatācijai” saņemšanai

Iesniegums tehniskajiem noteikumiem