Par mums

 

Tukuma Siltums

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tukuma Siltums”

LV49203001267
Asteru iela 6, Tukums

Sabiedrības komercdarbības veids: siltumenerģijas ražošana, pārvade, sadale un tirdzniecība
Uzņēmums SIA “Tukuma Siltums “ ir Tukuma Novada Domes kapitālsabiedrība
Kapitālsabiedrību bez ierobežojuma pārstāv Valdes loceklis
1977.gada janvārī likvidējot daudzas Tukuma pilsētas ar oglēm kurināmās katlu mājas dibināts uzņēmums “Tukuma rajona Apvienoto katlu māju un siltumtrases direkcija”.
Gadu gaitā uzņēmums audzis, investējot ļoti lielus gan uzņēmuma, gan Eiropas Savienības fondu līdzekļus, efektīvās un videi draudzīgās tehnoloģijās, izveidojies par modernu ,videi draudzīgu uzņēmumu .
Mūsu lielākie paveiktie darbi pēdējo 20 gadu laikā:

 • SIA Tukuma Siltums siltumenerģijas lietotāju objektu siltuma mezglu 100% automatizācija - modernizācija 1999-2006. gads
 • Zemītes ielas Katlu māja – uzstādīts šķeldas katls (1 MW + 1 MW) 2000. gads
 • Katlu mājas rekonstrukcijas Tukumā, Asteru ielā 6/1 kārta  (2 šķeldas katli 5 MW + 5 MW) 2002. gads
 • Siltumtrases rekonstrukcija ,Lielā iela , Celtnieku iela 2002. gads
 • Zemītes ielas Katlu māja – izbūvēta šķeldas uzglabāšanas novietne 2006. gads
 • Siltumtrases rekonstrukcija Baložu iela 2010. gads
 • Katlu mājas rekonstrukcijas Tukumā, Asteru ielā 6/2 kārta (2 šķeldas katli 10 MW ) 2011. gads
 • SIA Tukuma Siltums siltumenerģijas patērētāju objektos uzstādīto siltumskaitītāju aprīkošana ar siltumenerģijas patēriņa attālināto elektronisko nolasīšanu 2013. gads
 • Aleksandra ielas siltumtīklu rekonstrukcija 2013. gads
 • Asteru iela 6 Mazuta saimniecības likvidācija 2013. gads
 • Asteru iela 6 Katlu mājas šķeldas uzglabāšanas laukuma izveidošana 2013. gads
 • Asteru iela 6 Katlu mājas ūdens ķīmiskās sagatavošanas iekārtas modernizācija 2014. gads
 • Zemītes ielas Katlu mājas rekonstrukcija ( uzstādīts šķeldas katls 2 MW) 2014. gads
 • Siltumtīklu rekonstrukcija Smilšu ielā 2016. gads
 • Siltumtrases maģistrāles nomaiņa Zemītes iela 5, Tukums 2016. gads
 • Siltumtrases pievada nomaiņa, Talsu iela 4, Tukums 2017. gads
 • Siltumtrases pievada nomaiņa , Meža iela 4, Tukums 2017. gads
 • Siltumtīklu “ieguldīšana “zemē Kurzemes iela 4,Tukums 2018. gads
 • Ēkas Kurzemes ielā 4 demontāža 2018. gads
 • Kurzemes ielas maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Tukumā 2018. gads
 • Siltumtrases rekonstrukcija Zemītes ielas katlu mājas rajonā Tukumā 2019. gads

Kopš 2004.gada uzņēmums darbojas kā Tukuma Novada Domes kapitālsabiedrība Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tukuma Siltums”

Uzņēmums ir mūsdienīgs, strādā tikai ar videi draudzīgiem atjaunojamiem resursiem, efektīgs, pieejams, drošs siltumapgādes uzņēmums ar labi pārvaldītu, uzturētu infrastruktūru, kompetentu un atsaucīgu personālu.
2017.gadā uzņēmums saņēma sertifikātu “STIPRĀKAIS LATVIJĀ" , kā apliecinājumu ka uzņēmums atzīts kā finansiāli stabils Latvijas uzņēmums ar, uzņēmuma teicamu kredītvēsturi un pārvaldību.
SIA "Tukuma Siltums" regulāri pievērš pastiprinātu uzmanību energopārvaldībai uzņēmumā, sekojot līdzi ražošanas procesu efektivitātei, resursu patēriņam, siltuma zudumiem trasēs u.c. turpinot attīstību, pieņēma lēmumu 2018.gadā sertificēt izveidoto energopārvaldības sistēmu atbilstoši LVS EN ISO 50001:2012 standarta prasībām, lai nodrošinātu nepārtrauktu energopārvaldības sistēmas uzlabošanu.2018.gadā uzņēmums saņem LVS EB ISO 5001:2012 sertifikātu kā atbilstošs standartizācijas prasībām.
Uzņēmuma ražošanas objekti atrodas Tukuma pilsētā - Asteru ielā 6, Zemītes ielā 5, Smārdes ielā 1 un Smārdes ielā 2C. Ražotnēs tiek izmantots kurināmais - šķelda, malka un propāna gāze. Ražotnes aprīkotas ar modernām, videi draudzīgām, iekārtām.

Siltumenerģijas pārvade, sadale un tirdzniecība notiek nemainīgi augstā kvalitātē Tukuma pilsētas administratīvās teritorijas robežās, apgādājot Tukuma pilsētas iedzīvotājus, komersantus, valsts un pašvaldības iestādes ar nepieciešamo siltumenerģiju.

SIA „Tukuma Siltums” vispārējais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt centralizētās siltumapgādes sistēmas kvalitatīvu un drošu darbību, sniedzot kvalitatīvus , videi draudzīgus, savlaicīgus, drošus pakalpojumus .

.

 sertifikats 2024

 

 

Mūsu Komanda

Mūsu spēks ir mūsu komandā.