Par mums

Uzņēmuma vadība

 

                                                         

          Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

        “Tukuma Siltums”

           LU Komerc.Reģ.Nr.49203001267

 

SIA Tukuma Siltums” Valdes loceklis Gundars Kūla — profesionālās darbības apraksts:

Siltumapgādes nozarē strādā no 1996.gada. G.Kūla ir pieredzējis vadītājs, sekmīgi guvis pieredzi siltumapgādes jomā. No 1996.gada strādā SIA “TUKUMA SILTUMS”, kopš 2012.gada ir valdes loceklis, organizējot un vadot siltumenerģijas ražošanas un pārvades procesus centralizētās siltumapgādes sistēmā Tukumā.

1992.gadā absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti, Inženierceltniecības fakultāti ieguvis  piektā līmeņa profesionālā maģistra grāda kvalifikāciju.

Regulāri paaugstinot kvalifikāciju ieguvis Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības būvniecības speciālistu sertificēšanas centra sertifikātus :

Sertifikāts Nr.4-02109 sfēra Nr.23-50-00327 siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana.

Sertifikāts Nr.4-02109 sfēra Nr.22-50-00385 ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas sistēmu būvdarbu vadīšana.

Sertifikāts Nr.5-01565 sfēra Nr.23-50-00327 siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība.

 Zināšanas nepārtraukti papildina. Aktīvi piedalās Latvijas siltumuzņēmumu asociācijas darbā, lai veicinātu energoefektīvu siltumenerģijas ražošanu un lietošanu Latvijā.