Iepirkumi

Iepirkumi

                                                                                

 

  SIA “Tukuma Siltums” kurināmās šķeldas iepirkuma ( 2021/2022.g.apkures sezona )tirgus izpētes cenu aptauja noslēgusies.

Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “JV Mežs”

             Tukums                                                                                                                                                                                2021.gada  23.aprīlis

CENU APTAUJA Nr.TS 2021/1

 „BERAMĀS KURINĀMĀS KOKSNES (ŠĶELDAS) PIEGĀDE ”   SIA „ TUKUMA SILTUMS” 2021/2022.g.apkures sezonai

 

Vispārīgā informācija.

Iepirkuma priekšmets un apjoms

Šķeldas piegāde SIA „Tukuma siltums” katlu mājām 2021./2022. gada apkures sezonā .

Nepieciešamā kurināmā daudzums visām SIA “Tukuma Siltums” katlu mājām ir noteikts orientējoši un līguma izpildes laikā tas var mainīties, ņemot vērā faktisko siltumenerģijas patēriņu centralizētajā siltumapgādes sistēmā.

1.Saskaņā ar Tehnisko specifikāciju ( standarts LVS EN 14961-1:2010(E) :

 

Šķeldas kvalitātes prasības

 

Parametri

Frakcijas izmēri vidēji:

20÷50 mm

biezums

5÷15 mm

platums

5÷40 mm

garums

10÷150 mm

garums ne vairāk kā 1%

100÷200 mm

garums ne vairāk par 10%

zem 5 mm

Mitrums

35% (min) ÷ 55% (max)

Sastāvs :

Koksnes mizas saturs šķeldā ne lielāks par 5% no kopējā tilpumam, trupe – ne lielāka par 1%, zaru šķelda – ne lielāka par 1%. Šķeldā nevar būt ne vairāk par 0,5% ēveļskaidas, zāģu skaidas. Šķeldā nedrīkst būt citi materiāli, svešķermeņi, un citu vielu organiskie piejaukumi (ledus, akmeņi, grunts, zāle, salmi,

māls, metāla priekšmeti, asfalts, stikls u.c. piejaukumi), kas var izraisīt kurināmā padeves mehānismu, kurtuves un ūdens sildāmo/tvaika katlu bojājumus. Šķelda nevar būt sākusi dalīties nav pieļaujama zaru, krūmu un cirsmu atlieku šķeldas piegāde.Vienā autokravā piegādātai šķeldai jābūt vienmērīgi sajauktai.

Pelnu saturs

0,7-2.5%

Pelnu kušanas punkts, ja temperatūra pārsniedz 11000C

 

Tehniskā specifikācija Nr. 1 kopējais orientējošais piegādājamais šķeldas daudzums sezonā

48 500 ber/m3

1.1. Škeldas piegāde Centrālai katlu mājai Asteru ielā 6 ,Tukums ~  35 000 ber.m3 /sezonā

1.2. Škeldas piegāde Katlu mājai Zemītes ielā 5 ,Tukums  ~  5000 ber.m3 /sezonā

1.3. Škeldas piegāde Katlu mājai Slampes pag.Tukuma novads ~  5000 ber.m3 /sezonā

1.4. Škeldas piegāde Katlu mājai Tumes pag.Tukuma novads ~  3500 ber.m3 /sezonā

  1. Saskaņā ar Tehnisko specifikāciju ( standarts LVS EN 14961-1:2010(E) :

 

Šķeldas kvalitātes prasības

 

Parametri

Frakcijas izmēri vidēji:

20÷50 mm

biezums

5÷15 mm

platums

5÷40 mm

garums

10÷150 mm

garums ne vairāk kā 1%

100÷200 mm

garums ne vairāk par 10%

zem 5 mm

Mitrums

÷ 35%

Sastāvs :

Koksnes mizas saturs šķeldā ne lielāks par 5% no kopējā tilpumam, trupe – ne lielāka par 1%, zaru šķelda – ne lielāka par 1%. Šķeldā nevar būt ne vairāk par 0,5% ēveļskaidas, zāģu skaidas. Šķeldā nedrīkst būt citi materiāli, svešķermeņi, un citu vielu organiskie piejaukumi (ledus, akmeņi, grunts, zāle, salmi,

māls, metāla priekšmeti, asfalts, stikls u.c. piejaukumi), kas var izraisīt kurināmā padeves mehānismu, kurtuves un ūdens sildāmo/tvaika katlu bojājumus. Šķelda nevar būt sākusi dalīties nav pieļaujama zaru, krūmu un cirsmu atlieku šķeldas piegāde.Vienā autokravā piegādātai šķeldai jābūt vienmērīgi sajauktai.

Pelnu saturs

0,7-2.5%

Pelnu kušanas punkts, ja temperatūra pārsniedz 11000C

 

Tehniskā specifikācija Nr. 2 kopējais orientējošais piegādājamais šķeldas daudzums sezonā

1300 ber/m3

 

2.1. Škeldas piegāde Katlu mājai Džūkstes pag.Tukuma novads ~  1300 ber.m3 /sezonā

 

 

  1. Saskaņā ar Tehnisko specifikāciju ( standarts LVS EN 14961-1:2010(E) :

 

Šķeldas kvalitātes prasības

 

Parametri

Frakcijas izmēri vidēji:

20÷50 mm

biezums

5÷15 mm

platums

5÷40 mm

garums

10÷150 mm

garums ne vairāk kā 1%

100÷200 mm

garums ne vairāk par 10%

zem 5 mm

Mitrums

÷ 40%

Sastāvs :

Koksnes mizas saturs šķeldā ne lielāks par 5% no kopējā tilpumam, trupe – ne lielāka par 1%, zaru šķelda – ne lielāka par 1%. Šķeldā nevar būt ne vairāk par 0,5% ēveļskaidas, zāģu skaidas. Šķeldā nedrīkst būt citi materiāli, svešķermeņi, un citu vielu organiskie piejaukumi (ledus, akmeņi, grunts, zāle, salmi,

māls, metāla priekšmeti, asfalts, stikls u.c. piejaukumi), kas var izraisīt kurināmā padeves mehānismu, kurtuves un ūdens sildāmo/tvaika katlu bojājumus. Šķelda nevar būt sākusi dalīties nav pieļaujama zaru, krūmu un cirsmu atlieku šķeldas piegāde.Vienā autokravā piegādātai šķeldai jābūt vienmērīgi sajauktai.

Pelnu saturs

0,7-2.5%

Pelnu kušanas punkts, ja temperatūra pārsniedz 11000C

 

Tehniskā specifikācija Nr. 3 kopējais orientējošais piegādājamais šķeldas daudzums sezonā

3600 ber/m3

 

3.1. Škeldas piegāde Katlu mājai Sēmes pag.Tukuma novads ~  2300 ber.m3 /sezonā

3.2. Škeldas piegāde Katlu mājai Degoles pag.Vienības ciems Tukuma novads ~  1300 ber.m3 /sezonā

 

 

Līguma darbības termiņš

Līguma darbības termiņš: no līguma parakstīšanas brīža līdz  2022 .gada 30.maijam

 

Prasības iepirkuma izpildei

Kurināmās koksnes ( šķeldas) kvalitātes atbilstība Tehniskām specifikācijām  ,2,3

 

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un termiņš:

Cenu piedāvājums par 1 ber/m33 saskaņā ar tehniskām specifikācijām 1,2,3 iesniegt elektroniski e-pasts–info@tukumasiltums.lv, siltums@tukums.parks.lv līdz 2021.gada   30.aprīlim   plkst.12**

 

Piedāvājuma sagatavošana un noformēšana:

 

Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.      

      Piedāvājumu iesniedzot elektroniski jābūt noformētam norādot :

            -  pasūtītāja nosaukumu un adresi,

            -  pretendenta nosaukumu un adresi,      

            - atzīmi„ Beramās kurināmās koksnes ( šķeldas) piegāde SIA „ Tukuma Siltums”  2021/2022.g.apkures sezonai”

 

Piedāvājumā jāiesniedz:

1.Pieteikums par piedalīšanos cenu aptaujā (ar norādi, ka Pretendents piekrīt nolikumā norādītajām tehniskajām prasībām).

2.Tehniskais piedāvājums

3.Finanšu piedāvājums,

 

Vērtēšana un piedāvājumu izvēles kritēriji - Atbilstība Tehniskajām prasībām, zemākā līgumcena.

 

 

 

SIA “Tukuma Siltums  Valdes loceklis Gundars Kūla