Iepirkumi

Iepirkumi

SIA Tukuma Siltums cenu aptaujas

 „BERAMĀS KURINĀMĀS KOKSNES (ŠĶELDAS) piegāde 

SIA „ Tukuma Siltums” 2020/2021.g.apkures sezonā”

rezultātā izvēlēts piedāvājums šķeldas piegādei 2020/2021.g.apkures sezonā

10,75 Eur /ber m3